Univerzita Pardubice - Novinky

Být v první linii vyžadovalo pevné nervy a velkou zodpovědnost

1 měsíc 1 týden ago

Studentka Bc. Alexandra Bolková vystudovala bakalářský studijní program Speciální chemicko-biologické obory, obor Klinická biologie a chemie na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko–technologické. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu v oboru Bioanalytik. V rámci pomoci ve vypjaté době při boji proti šíření koronaviru se zapojila jako dobrovolník v Pardubické nemocnici. My jsme ji vyzpovídali v krátkém rozhovoru, o který se s vámi rádi podělíme.

Mohla byste přiblížit, jak Vaše pomoc začala?

mire3070

Parní lokomotiva má tajemnou moc

1 měsíc 1 týden ago

Brzy prý budeme běžně jezdit v rychlovlacích, opět se mluví o trati na pražské letiště. Nad různými železničními revolucemi ale kdysi žasli i naši dědečkové a prapradědečkové. Co od jejich dob nenávratně zmizelo z českých kolejí? Jaké zaniklé profese k tomuhle světu patřily? Proč se příjezd první parní lokomotivy nelíbil Karlu Havlíčkovi Borovskému? V rozhovoru pro CNN Prima NEWS o tom vypráví Tomáš Hodr z pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera.

lekr3492

EDUKATIVNÍ WEBINÁŘ - „Učím se, učím se, nemám chvíli čas…“ aneb určování priorit, plánování studijních činností a vymezování studijních cílů nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.

1 měsíc 1 týden ago

Představuje pro Vás plánování studijních činností problém?

Stresuje Vás orientace ve studijních povinnostech?

Často neodhadnete délku trvání různorodých činností?

Odpověděli jste „ANO“?

Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně určovat priority, plánovat studijní činnosti a vymezit studijní cíle.

bamo3644

Naplno nastupují jen prváci restaurátoři

1 měsíc 2 týdny ago

Studenti prvních ročníků bakalářského a magisterského studia se po uvolnění opatření vlády mohou vrátit na vysoké školy. Na Univerzitu Pardubice se naplno vrátí pouze studenti Fakulty restaurování a částečně Fakulty chemicko-technologické. Ti ale pouze kvůli dokončení výuky v laboratořích. 

lekr3492

Aktuální informace pro studenty DFJP - výuka a výkaz o studiu (index)

1 měsíc 2 týdny ago
Výuka, zápočty a zkoušky
  1. Veškerá výuka v prostorách DFJP není možná.
  2. Výuka bude probíhat i nadále pouze v režimu ONLINE.
  3. Výuka LS začíná 15. 2. 2021. Způsob výuky bude upřesněn podle epidemiologické situace v ČR.
  4. Individuální konzultace jsou po domluvě s vyučujícím povoleny (1 student + 1 akademický pracovník).
  5. Zkoušení je umožněno prezenčně v prostorách DFJP do 10 lidí ve skupině (včetně vyučujícího).

lema3593

Studium snadné nebylo, ale život vysokoškoláka byl skvělý

1 měsíc 2 týdny ago

Na vysokoškolská studia vzpomíná rád, přestože studovat chemii v Pardubicích nebyla žádná hračka. Absolvent z roku 1962, docent Tomáš Sákra, si vybral obor, který byl v té době na výsluní. O plastických hmotách se toho moc nevědělo. Nakonec se posunul dál a věnoval se ochraně životního prostředí.

Kdy jste byl naposled na fakultě?

Před čtyřmi lety. Poté, co jsem v roce 2007 skončil na fakultě, jsem trochu vypadl z rytmu. Předal jsem svou práci mladším kolegům. Byl jsem vedoucím ústavu ochrany životního prostředí.

lekr3492

Naši Noc vědců online viděly tisíce lidí

1 měsíc 2 týdny ago

Noc vědců z Univerzity Pardubice, kterou škola letos připravila jako online přímý přenos přímo z auly, už vidělo více než 5 tisíc lidí. Na živém vysílání s pokusy, rozhovory i akčními ukázkami vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice se podílely desítky studentů i zaměstnanců vysoké školy. Na netradiční Noc vědců, kterou zájemci sledovali na sociálních sítích a webových stránkách, je možné se i dnes podívat zde: www.upce.cz/nocvedcu.

lekr3492

Změna režimu výuky na FR UPa

1 měsíc 2 týdny ago

Vážení studenti FR UPa,

od pondělí 7. 12. 2020 bude změněn režim na vysokých školách:

- v prezenční formě bude probíhat  laboratorní, praktická, experimentální a umělecká výuka ve všech ročnících bakalářského i navazujícího magisterského studia. Výuka bude probíhat dle prosincového rozvrhového schématu. Teoretická výuka, mimo studentů prvních ročníků, bude i nadále zajištěná on-line formou.

zdvy3740

Fotogalerie: Adventní věnce na dálku

1 měsíc 3 týdny ago

Zaměstnanci a studenti opět pomohli, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos tvoříme věnce sami, a přece společně.

Zaměstnanci a studenti univerzity si vyzvedli materiál na věnce a přímo na místě také přispěli. Děkujeme všem, kteří se zapojili do pomoci, společně jsme vybrali 17 470 Kč! 

lekr3492

Kavárna Universitas: Fakta a mýty o potravinách

2 měsíce ago

Současná situace nahrává tomu, že většina z nás znovu objevuje cestu do tajů vlastní kuchyně. Kličkovat mezi obsahem a složením potravin chce velkou dávku umu, ale i času. Na čem nás zaručeně výrobci dokáží nachytat? Na palčivé otázky odpovídala u listopadové večerní online kávy Ing. Dana Hrubošová, Ph.D.

lekr3492

Prof. Vladimír Macháček: Škola mi dala dvě lásky

2 měsíce ago

Otec byl hutník, ale on se už jako dítě zajímal o výbušniny a rakety. Student, absolvent, šéf katedry a nakonec profesor organické chemie Vladimír Macháček (76) si chodí o chemii za kolegy popovídat dodnes. Kromě lásky k ní si našel na vysoké škole v Pardubicích i svoji životní partnerku.

Kdy jste byl naposled na univerzitě?

Minulý týden.

Ještě učíte?

lekr3492

Adventní věnce na dálku

2 měsíce ago

Zaměstnanci a studenti opět pomohou, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos budou tvořit sami, a přece společně.

lekr3492

Jsem srdcař. Někdy mám pocit, že na fakultě musím zemřít

2 měsíce ago

Říká, že pověst zdravotních sester utrpěla televizními seriály. Ty snížily prestiž této profese. A domácí porody by prý nemusely být tak časté, pokud by zdravotníci uměli mluvit s pacienty. Původně dětská sestra Eva Hlaváčková už skoro dvacet let učí na Fakultě zdravotnických studií. Stála u jejího zrodu a dýchala by za ni.

Je špatná komunikace hendikepem zdravotníků?

lekr3492

Edukativní webinář - Já to dám! Rozvoj studijních strategií nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.

2 měsíce ago

Uvítali byste podporu při samostudiu?

Jste zahlceni texty a přívalem informací na distanční výuce?

Máte pocit zmaru, čtete text stále dokola a stále nic nevíte?

Odpověděli jste „ANO“?

Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně pracovat s textem, jaké jsou nástroje a možnosti zpracování informací. Seznámíte se a získáte povědomí o možnostech studijní strategie, efektivní práce s textem, práce s pamětí.

bamo3644

17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii

2 měsíce ago

17. listopad. Den, kdy je co slavit. Svátek studentů i začátek svobodné cesty.

Loni jsme na univerzitě slavili společně, letos nám to pandemie nedovoluje.

„Proto bych chtěl všechny vyzvat, abychom si státní svátek a roky 1939 a 1989 připomněli v rodinách. Mluvte se svými rodiči, dětmi nebo vnuky o tom, čím je tento den výjimečný, a co všechno ve vašich životech změnil. Má to velký smysl,“ vyzval rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

lekr3492

Pardubičtí vědci odhalí rakovinu z kapky krve

2 měsíce 2 týdny ago

Ticho při procházení osiřelých chodeb Univerzity Pardubice ukončí až otevření dveří na pracoviště analytické chemie. Čilý ruch v několika pracovnách prozrazuje, že tady výzkum pokračuje.

Přestože se nejedná o nemocnici, nýbrž chemické pracoviště, dokážou pardubičtí vědci včas detekovat rakovinu slinivky rozborem jedné kapky krve. „Vidíte ty červené body?“ ukazuje Michal Holčapek graf na monitoru. „Když mají jiné hodnoty než ty modré, ukazují na rakovinu slinivky,“ popisuje profesor na katedře analytické chemie pardubické univerzity.

lekr3492
Checked
14 minuty 53 sekundy ago
Subscribe to Univerzita Pardubice - Novinky feed